سرویس

سرویس

کیا سرویس

انجام سرویس روغن و سرویس های دوره ای در محل

تعویض روغن و فیلتر ها برای انواع خودرو های کیا و هیوندای

انجام سرویس های دوره ای و چکاپ کامل خودرو

 

سرویس روغن 

تعویض لنت ترمز           

تست با دستگاه دیاگ

تعویض فیلتر بنزین

تعویض شمع موتور