سنسور ها

در حال حاضر، طراحی مدرن خودرو را می توان بر پایه استفاده از انواع سنسورها دانست. سنسور هادر موتور خودرو مرتب شده اند تا مشکلات احتمالی مانند تعمیرات، سرویس و غیره را شناسایی و حل کنند. سنسورهای مورد استفاده در خودروها عملکرد خودرو را بررسی می کنند. شاید صاحب یک وسیله نقلیه از وضعیت و تعداد سنسورهای استفاده شده در خودرو اطلاعی نداشته باشد. اما سنسور های مختلی در یک خودرو وجود دارد که نقش های بسیار مخمی نیز دارند.  در خودروهای جدید، از حسگرها برای تشخیص و همچنین واکنش به تغییر شرایط داخل و خارج خودرو استفاده می شود. به طوری که مسافران در وسیله نقلیه بتوانند به طور کارآمد و ایمن حرکت به سر ببرنر. با استفاده از داده های حسگرها می توانیم راحتی، کارایی و ایمنی را افزایش داد.

انواع سنسورهای مورد استفاده در خودرو

سنسورهای خودرو سنسورهای هوشمندی هستند که می‌توان از آنها برای کنترل و پردازش فشار روغن، دما، سطح روغن، سطح مایع خنک‌کننده و غیره استفاده کرد. انواع مختلفی از سنسورها در خودروها استفاده می‌شود، اما دانستن عملکرد این سنسورها ضروری است. به منظور عملکرد این سنسورها، در اینجا تعدادی از سنسورهای محبوب مورد استفاده در خودروها را لیست کرده ایم که شامل موارد زیر است.

 • سنسور جریان هوای
 • سنسور سرعت موتور
 • سنسور اکسیژن
 • سنسور ضربه
 • سنسور دمای آب
 • سنسور فشار منیفولد (MAF).
 • سنسور دمای سوخت
 • سنسور ولتاژ
 • سنسور موقعیت میل سوپاپ
 • سنسور میل لنگ
 • سنسور موقعیت دریچه گاز
 • سنسور سرعت خودرو

هر کدام از این سنسور ها وظایف خاص خود را دارند و خرابی هرکدام میتواند به نوبه خود ایرادات مختلفی در خودرو ایجاد می کند